Føremelding helgen 4.-6. des 2020

Føremelding helgen 4.-6. des 2020

Det er pr. kl 11 på fredag kommet ca 20 cm snø på Fjellestad og kanskje fester vinteren snart grepet? Fra løypelaget meldes det om at det foreløpig er for lite snø til at det kan kjøres løyper. Det var ingen frost i bakken og mye vann i myrene da snøen begynte å legge seg, derfor er det stor fare forbundet med å kjøre tråkkemaskin under slike forhold.

/løypekomiteen.

Årskontingent

Årskontingent

Vi har sendt ut faktura for årskontingent til alle som har emailadresse. 
For de som ikke har emailadresse, vil vi sende fakturaen med post. 

Ber alle om å bruke KID-nummeret ved betaling!

Hilsen Styret

DUGNAD LØRDAG 5. SEPTEMBER

DUGNAD LØRDAG 5. SEPTEMBER

Velkommen til dugnad i Fjellestad hyttegrend lørdag 5. september! Møtested som vanlig ved søppelboden kl. 10.00. Vi holder på fram til kl. 13.00.

Frem til nå har det ikke blitt kjørt skiløyper med tråkkemaskinen opp til Abusdalsknuten, siden dagens trase ikke er egnet for det .
Løypekomiteen har nå funnet en løypetrase som kan kjøres med tråkkemaskinen, men den må ryddes for busker og trær.

Det er nå stukket en velegnet trase som er markert i terrenget med spraymaling. Vi ønsker å bruke dugnaden lørdag 5. september til å få ryddet denne traseen. Med god bemanning skal det la seg gjøre.
Vi ønsker til sammen ca. 10-12 personer som kan være med på dette under dugnaden. Vi ser for oss å dele mannskapet opp i 3 eller helst 4 arbeidslag av 3 personer, der 1 fører motorsag og 2 rydder tømmer og kvist.
Gi beskjed til Lars Jøran Sundsdal på lars-sundsdal@hotmail.com hvis du kan tenke deg å være med på dette under dugnaden. Gi gjerne også beskjed om du disponerer motorsag.

Av kjente årsaker sørger vi for å holde god avstand og det blir ikke felles kaffisamling etterpå. Vel møtt! 🙂

Bidra til fellesskapet?

Bidra til fellesskapet?

Valgkomiteen ønsker å oppmuntre medlemmer (og deres familier) til å melde seg til frivillig arbeid i komitéer. I tillegg til å bidra til fellesskapet blir en godt kjent med andre.

I forbindelse med årets valg vil valgkomitéen ta kontakt med dem som eventuelt står for gjenvalg!

I tillegg har noen solgt hytta og dermed forlater sitt arbeid i styre- eller komitéarbeid. Tusen takk for innsatsen! I den forbindelse trenger vi frivillige som kan ta på seg oppgaver for følgende:

Arrangementkomité trenger 2 nye medlemmer

Valgkomité trenger 2 nye medlemmer

Er noe av dette av interesse ta kontakt med

Valgkomitéen

Terje Josdal mob 909 35 050, mail terje.josdal@gmail.com

Jan  Egil Finnesand 995 65 905, mail jan.egil@finnesand.no

Sommerfest

Sommerfest

Lørdag 1. august kl. 13.00 blir det arrangert sommerfest ved gapahuken ved Store Grastjønn (badeplassen).
Ta med grillmat og noe å sitte på!

Saker til Årsmøtet 2020

Saker til Årsmøtet 2020

Lørdag 5. september er det igjen årsmøte i Fjellestad Hyttegrend.
Har du noen saker som du vil ta opp på Årsmøtet, må vi be om at du sender disse til styret v/styreleder Arild K. Samuelsen, innen 1. august 2020.
Adressen er Arild K. Samuelsen, Tareringen 15, 4056 Tananger.
Eller e-post: styret@fjellestad.info

Dugnad lørdag 6. juni

Dugnad lørdag 6. juni

Velkommen til dugnad i Fjellestad hyttegrend lørdag 6. juni! Møtested som vanlig ved søppelboden kl 10.00. Vi holder på fram til kl 13.00. Av kjente årsaker sørger vi for å holde god avstand og det blir ikke felles kaffisamling etterpå. Vel møtt! 🙂

Påskearrangement 2020 avlyses!

Påskearrangement 2020 avlyses!

Styret har avgjort at årets påskearrangement blir avlyst grunnet smittefare.
Vi vil også minne alle om at vi lojalt følger Evje og Hornnes kommune sin oppfordring om å holde seg i sin hjemkommune. Dette for å forebygge smitte.