Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER FOR FJELLESTAD HYTTEGREND
(Vedtektene godkjent 17.10.98 forandret 03.09.2005, 01.09.2012, 01.09.2018, 03.09.2021 og 02.09.2023)