Medlemmer

Medlemmer

Dette er en side for informasjon til medlemmer i Fjellestad hyttegrend.

Se undermenyene for mer informasjon.

 

Under ligger et gammelt styrereferat fra 2014:

 

Referat fra styremøte i Fjellestad Hyttegrend

Tid:  lørdag  01.03.14  Kl. 11.00

Sted: Hytta til Trond

Følgende personer var møtt frem:

 

Arild Samuelsen
Einar Fjermestad
Ingun Holvik
Trond Tufteland
Håkon Vigsnes
Wiggo Nordskag
   

 Innkallingen til dette møtet ble gjort på svært kort varsel

 Sak 1  Snøforhold og brøytingen i vinter

Det har vært en vinter med mye snø, spesielt tung våt snø. Det har vanskeliggjort fremkommeligheten på veiene til tider. Arild tar en evaluering med Geir Ole for å se om noe kunne vært gjort annerledes med brøytinga og fremkommeligheten.

Sak  2  Påskearrangementene

Det legges opp til at det blir hopprenn på Skjærtorsdag 17.04 og skirenn, utlodning og auksjon på Påskeaften 19.04. Dersom snøen forsvinner blir hopprennet på Skjærtorsdag avlyst. Arrangementet på Påskeaften gjennomføres uansett vær. Det planlegges at gudstjenesten blir avholdt på formiddagen, før arrangementet starter Påskeaften.

Planleggingsmøtet for påska blir avholdt 05.04. kl 10.00 i jaktbua til Geir Ole. Her møter Styret, Arrangementskomiteen + 1 representant fra hver av de andre komiteene. Trond innkaller pr mail.

Sak 3  Regnskapet

Beholdningen viser kr. 305.000 – etter at den største utgiften; brøyting er betalt. Det gjenstår en del arbeid på veiene som nå vil bli prioritert utover våren. 

Sak 4 Hjemmesida og Facebook.

Fjellestad hyttegrend er nå på Facebook. Her kan hvem som helst legge inn bilder og kommentarer om ting og tang som skjer på Fjellestad. Siden er allerede i flittig bruk ifb. med værrapporter,  løypekjøring og brøyting. Det er Rolf Røsok som er administrator for Facebook-siden.

Det er nå også gjennomført en ”facelift” av hjemmesiden www.fjellestad.info. Siden er blitt mer ryddig og oversiktlig og litt mer ”uptodate”. Det er Johan og Stian Briseid som er hovedarkitektene til den nye hjemmesida. Siden har også fått web-kamera som er strategisk plassert på Fjellestad. Innlogging med brukernavn og passord er også gjennomført blant annet for tilgang til dokumenter/referater fra styre- og årsmøter.

Sak 5 Veikomite – veirett

Det er foreløpig ikke etablert en egen veikomite. Det bør være en målsetning at den er etablert innen årsmøte 2014.

Det jobbes med veirett i hytteområde for  medlemmene i Fjellestad hyttegrend. Trond har utarbeidet et forslag og Arild innhenter underskrift fra de 3 grunneierne.

Sak 6 Kommunekontakt

Hyttegrenda bør ha en egen representant som undersøker hva vi har rett på, og kan søke om overfor Evje- og Hornnes kommune. Einar har påtatt seg denne oppgaven på vegne av styret.

Sak 7 Oppfriskningskurs Hjertestarter

Det er ønskelig å arrangere et oppfriskningskurs for de som deltok på kurs for 2 år siden.  Arild organiserer, Håkon tar kontakt med kursavholder.

Ref. Trond 06.03.14
[add_posts category=medlemmer show=20]