Fiberkabel til Fjellestad?

Fiberkabel til Fjellestad?

Status påsken 2018

Vi har lykkes sammen med Altifiber å redusere total prisen for å få fiber inn i hyttene og det betyr:

o   Antatt total pris ferdig installert i hytta – kr 10.000 klar til fri bruk av internett og TV (hyttekanaler). For installasjon på et senere tidspunkt forventes prisen å øke til kr 20.000 per hytte (bortfall av Altifiber støtte og dugnadsbidrag).

o   55 må bekrefte interessen og som tegner seg

o   Hvis flere tegner seg nå vil prisen kunne bli lavere

  • Noe økonomisk støtte fra kommunen kan forventes
  • Noe dugnad må påregnes
  • Endelig trasé valg er ikke klart, detaljering og endelig avklaring med grunneierne for trasé valg gjenstår

 

Videre prosess

 

  • Det vil bli en orientering på påskeaften arrangementet hvor og representant fra Altifiber vil være tilstede hvor en også kan avtale:

o   En kan velge å få fiber til hytta med utsatt (opp til 1 år) og da med avtalt tidspunkt for ferdig installert i hytta

o   Mulighet for å fryse abonnementet deler av året

  • Vi håper så mange som mulig kan gi endelig bekreftelse på sin interesse i løpet av påsken dog seneste tidspunkt for å få pris på omtrent kr 10.000 er 01.05.18
  • Føring av fiber fra Hannås til gårdene samt dugnad i hyttefeltet vil pågå i vår, sommer og høst 2018.
  • Oppkobling i hyttene fra januar 2019
  • Hvis vi blir fler enn 55 hytter vil prisen gå ytterlige ned
  • Påmelding av interesse/bekreftelse til

o   Jan Egil Finnesand       – Mob 995 65 905 mail jan.egil@finnesand.no

o   Terje Josdal                   – Mob 909 35 050 mail terje.josdal@gmail.com

Stengt for kommentarer.