Fanget opp av
Author: Trond Tufteland

Sommerfesten lørdag 3. August kl 1300

Sommerfesten lørdag 3. August kl 1300

Iår  blir det igjen arrangert sommerfest på badeplassen ved Gapahuken.

Grillen tennes, så ta med mat og drikke.

Det er noen benker og bord på plassen, men ta gjerne med din egen stol for sikkerhets skyld.

Også iår blir det aktiviteter for store og små.

Alle er hjertelig velkommen.

 

Årsmøte og dugnad lørdag 1. September

Årsmøte og dugnad lørdag 1. September

Første lørdagen i september er en aktiv dag i hyttegrenda.

Først er det dugnad kl. 10. Ta med redskaper for rydding langs veiene. Det er fokus på god sikt i kryssene og svingene. I tillegg er det noe skader og hull på grusveiene som må repareres.

Årsmøte i Fjellestad hyttegrend avholdes samme dag kl 15 på bedehuset på Hornnes. Vel møtt!

Fiberkabel til Fjellestad?

Fiberkabel til Fjellestad?

Status påsken 2018

Vi har lykkes sammen med Altifiber å redusere total prisen for å få fiber inn i hyttene og det betyr:

o   Antatt total pris ferdig installert i hytta – kr 10.000 klar til fri bruk av internett og TV (hyttekanaler). For installasjon på et senere tidspunkt forventes prisen å øke til kr 20.000 per hytte (bortfall av Altifiber støtte og dugnadsbidrag).

o   55 må bekrefte interessen og som tegner seg

o   Hvis flere tegner seg nå vil prisen kunne bli lavere

  • Noe økonomisk støtte fra kommunen kan forventes
  • Noe dugnad må påregnes
  • Endelig trasé valg er ikke klart, detaljering og endelig avklaring med grunneierne for trasé valg gjenstår

 

Videre prosess

 

  • Det vil bli en orientering på påskeaften arrangementet hvor og representant fra Altifiber vil være tilstede hvor en også kan avtale:

o   En kan velge å få fiber til hytta med utsatt (opp til 1 år) og da med avtalt tidspunkt for ferdig installert i hytta

o   Mulighet for å fryse abonnementet deler av året

  • Vi håper så mange som mulig kan gi endelig bekreftelse på sin interesse i løpet av påsken dog seneste tidspunkt for å få pris på omtrent kr 10.000 er 01.05.18
  • Føring av fiber fra Hannås til gårdene samt dugnad i hyttefeltet vil pågå i vår, sommer og høst 2018.
  • Oppkobling i hyttene fra januar 2019
  • Hvis vi blir fler enn 55 hytter vil prisen gå ytterlige ned
  • Påmelding av interesse/bekreftelse til

o   Jan Egil Finnesand       – Mob 995 65 905 mail jan.egil@finnesand.no

o   Terje Josdal                   – Mob 909 35 050 mail terje.josdal@gmail.com