Bidra til fellesskapet?

Bidra til fellesskapet?

Valgkomiteen ønsker å oppmuntre medlemmer (og deres familier) til å melde seg til frivillig arbeid i komitéer. I tillegg til å bidra til fellesskapet blir en godt kjent med andre.

I forbindelse med årets valg vil valgkomitéen ta kontakt med dem som eventuelt står for gjenvalg!

I tillegg har noen solgt hytta og dermed forlater sitt arbeid i styre- eller komitéarbeid. Tusen takk for innsatsen! I den forbindelse trenger vi frivillige som kan ta på seg oppgaver for følgende:

Arrangementkomité trenger 2 nye medlemmer

Valgkomité trenger 2 nye medlemmer

Er noe av dette av interesse ta kontakt med

Valgkomitéen

Terje Josdal mob 909 35 050, mail terje.josdal@gmail.com

Jan  Egil Finnesand 995 65 905, mail jan.egil@finnesand.no

Stengt for kommentarer.