Renovasjon

Renovasjon

Til medlemmene i Fjellestad hyttegrend

NOTAT VEDRØRENDE HUNDEHOLD OG AVFALLSHÅNDTERING

Til årsmøtet 01.09.12 hadde hyttegrendas styre fått tilmeldt henstillinger vedrørende hundehold fra flere av medlemmene. Det var styrets intensjon å bringe henstillingene frem i årsmøtet, men dette falt beklageligvis ut.

I tillegg ønsker styret å rette oppmerksomhet til avfall som settes i avfallsbodene.

Styret sender derfor ut dette notatet til hyttegrendas medlemmer med følgende henstillinger:

Hundehold

Saken dreier seg om hunder som luftes uten band eller slippes løs uten at eieren har kontroll på hunden. Dette har medført flere tilfeller av løshunder på besøk på terrasser hos medlemmer som ikke ønsker dette og har også ført til angst hos både voksne og barn som i utgangspunktet er redd for hunder generelt – slik at de har vegret seg for å gå turer på veiene.

Styret vil på bakgrunn av dette henstille alle hundeeiere om å ta ansvar for hundene sine – slik at de ikke er til sjenanse for andre eller i verste fall fremtvinger angst hos barn og voksne når det gjelder å bevege seg på veiene og i løypene.

Avfallshåndteringen i søppelbodene.

Vi ser om og om igjen at folk dumper «skrap» som ikke skal settes i søppelbodene. Eksempler på dette er gamle stoler, vinduer, dyner og puter, liggestoler (stappet opp i beholderen for glass og metal), samt elektriske artikler som skal leveres til butikker / utsalg for slike ting.

Styret henstiller til medlemmene om å ta hensyn til sorteringsreglementet slik at vi unngår represalier / bøter fra de som henter søppelet eller fra kommunen. Det er en egnet søppelfylling for slike de ting overfor Evje hvor nevnte gjenstander kan leveres for deponering /gjenvinning.

Denne har en gang i måneden åpent også om lørdagen. Telefonnummeret er: 37930040. Se ellers oppslag i søppelbodene for informasjon, og følgende informasjon fra nettsidene til Evje og Hornes kommune:

Fri levering av sortert grovavfall fra husholdningerSom en del av renovasjonsordningen er det innført fri levering av sortert grovavfall fra private husholdninger i Setesdal – betaling for avfall er inkluder i renovasjonsavgivften. Avfallet må leveres av abonnenten selv eller dennes pårørende.
Avfallet skal i utgangspunktet leveres til den lokale gjenvinningsstasjonen (for åpningstider se tømmekalender), men ved gjenvinningsstasjonen på Syrtveit Avfallsanslegg er det fri levering av grovavfall fra abonnenter i hele Setesdal.

Tirsdager kl. 08.00 – 14.00, torsdager kl. 08.00 – 19.00 og 2. lørdag i måneden kl. 10.00 – 13.00 (avgift ved levering av avfall disse dager er inkludert i renovasjonsavgiften).

Ved levering av avfall de øvrige dager må det betales kontant ved levering – etter vekt og gjeldene priser.

Vi presiserer at tilbudet gjelder mindre avfallsmengder fra private husholdninger/hytter. Avfall fra større rivnings/byggeprosjekt aksepteres ikke. Avfall levert med ekstern transportør er å regne for næringsavfall.

Styret i Fjellestad hyttegrend, 01.09.12.

Arild Samuelsen

leder