Fanget opp av
Author: Rune Evensen

Sommerfesten på Fjellestad

Sommerfesten på Fjellestad

I henhold til lokale bestemmelser i Evje og Hornnes kommune frarådes det å holde slike tilstelninger i kommunen.
Derfor har vi bestemt å utsette årets sommerfest.
Ny dato vil bli kunngjort med minst ei ukes varsel.

SAKER TIL ÅRSMØTET 2021

SAKER TIL ÅRSMØTET 2021

Lørdag 4. september er det igjen årsmøte i Fjellestad Hyttegrend.
Har du noen saker som du vil ta opp på Årsmøtet, må vi be om at du sender disse til styret v/styreleder Arild K. Samuelsen, innen 1. august 2021.
Adressen er Arild K. Samuelsen, Tareringen 15, 4056 Tananger.
Eller e-post: styret@fjellestad.info

DUGNAD LØRDAG 5. JUNI

DUGNAD LØRDAG 5. JUNI

Velkommen til dugnad i Fjellestad hyttegrend lørdag 5. juni.
Møtested er som vanlig ved søppelboden kl. 10.00.
Vi holder på fram til kl. 13.00.

For å ivareta smittevernshensyn må vi sørge for å holde god avstand (1-metersregelen).

Smittesituasjonen og henstillinger fra Evje og Hornnes kommune gjør også at det ikke blir arrangert felles kaffesamling etter dugnaden.

Påskearrangementer

Påskearrangementer

På grunn av koronasituasjonen må vi dessverre også i år avlyse de planlagte påskearrangementene.

De nasjonale rådene anbefaler at arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, og dette gjelder både utendørs og innendørs.

Vi ser imidlertid frem mot en varmere årstid, og håper at effekten av vaksinearbeidet vil gjøre at vi snart kan samles igjen. Arrangementskomiteen planlegger å gjennomføre både lotteri, sommerfest og markering av åpningen av fotballbingen ved Store Grastjønn – samt et eget arrangement i forbindelse med en mulig nyhet for de friluftsglade på Fjellestad.

Grasrotandelen

Grasrotandelen

Vi vil få takke alle (33 personer) som har registrert Fjellestad Hyttegrend som Grasrotmottaker fra Norsk Tipping ,som kommer alle til gode.

VI har fått økte tippemidler hver periode (hver 4. måned).For siste periode 1/9 – 31/12 er det kr 4.945,-. Alle som tipper kan bestemme hvem som skal få Grasrotandelen.

Årskontingent

Årskontingent

Vi har sendt ut faktura for årskontingent til alle som har emailadresse. 
For de som ikke har emailadresse, vil vi sende fakturaen med post. 

Ber alle om å bruke KID-nummeret ved betaling!

Hilsen Styret

DUGNAD LØRDAG 5. SEPTEMBER

DUGNAD LØRDAG 5. SEPTEMBER

Velkommen til dugnad i Fjellestad hyttegrend lørdag 5. september! Møtested som vanlig ved søppelboden kl. 10.00. Vi holder på fram til kl. 13.00.

Frem til nå har det ikke blitt kjørt skiløyper med tråkkemaskinen opp til Abusdalsknuten, siden dagens trase ikke er egnet for det .
Løypekomiteen har nå funnet en løypetrase som kan kjøres med tråkkemaskinen, men den må ryddes for busker og trær.

Det er nå stukket en velegnet trase som er markert i terrenget med spraymaling. Vi ønsker å bruke dugnaden lørdag 5. september til å få ryddet denne traseen. Med god bemanning skal det la seg gjøre.
Vi ønsker til sammen ca. 10-12 personer som kan være med på dette under dugnaden. Vi ser for oss å dele mannskapet opp i 3 eller helst 4 arbeidslag av 3 personer, der 1 fører motorsag og 2 rydder tømmer og kvist.
Gi beskjed til Lars Jøran Sundsdal på lars-sundsdal@hotmail.com hvis du kan tenke deg å være med på dette under dugnaden. Gi gjerne også beskjed om du disponerer motorsag.

Av kjente årsaker sørger vi for å holde god avstand og det blir ikke felles kaffisamling etterpå. Vel møtt! 🙂

Bidra til fellesskapet?

Bidra til fellesskapet?

Valgkomiteen ønsker å oppmuntre medlemmer (og deres familier) til å melde seg til frivillig arbeid i komitéer. I tillegg til å bidra til fellesskapet blir en godt kjent med andre.

I forbindelse med årets valg vil valgkomitéen ta kontakt med dem som eventuelt står for gjenvalg!

I tillegg har noen solgt hytta og dermed forlater sitt arbeid i styre- eller komitéarbeid. Tusen takk for innsatsen! I den forbindelse trenger vi frivillige som kan ta på seg oppgaver for følgende:

Arrangementkomité trenger 2 nye medlemmer

Valgkomité trenger 2 nye medlemmer

Er noe av dette av interesse ta kontakt med

Valgkomitéen

Terje Josdal mob 909 35 050, mail terje.josdal@gmail.com

Jan  Egil Finnesand 995 65 905, mail jan.egil@finnesand.no