Fiberkabel til Fjellestad?

Fiberkabel til Fjellestad?

Status påsken 2018

Vi har lykkes sammen med Altifiber å redusere total prisen for å få fiber inn i hyttene og det betyr:

o   Antatt total pris ferdig installert i hytta – kr 10.000 klar til fri bruk av internett og TV (hyttekanaler). For installasjon på et senere tidspunkt forventes prisen å øke til kr 20.000 per hytte (bortfall av Altifiber støtte og dugnadsbidrag).

o   55 må bekrefte interessen og som tegner seg

o   Hvis flere tegner seg nå vil prisen kunne bli lavere

  • Noe økonomisk støtte fra kommunen kan forventes
  • Noe dugnad må påregnes
  • Endelig trasé valg er ikke klart, detaljering og endelig avklaring med grunneierne for trasé valg gjenstår

 

Videre prosess

 

  • Det vil bli en orientering på påskeaften arrangementet hvor og representant fra Altifiber vil være tilstede hvor en også kan avtale:

o   En kan velge å få fiber til hytta med utsatt (opp til 1 år) og da med avtalt tidspunkt for ferdig installert i hytta

o   Mulighet for å fryse abonnementet deler av året

  • Vi håper så mange som mulig kan gi endelig bekreftelse på sin interesse i løpet av påsken dog seneste tidspunkt for å få pris på omtrent kr 10.000 er 01.05.18
  • Føring av fiber fra Hannås til gårdene samt dugnad i hyttefeltet vil pågå i vår, sommer og høst 2018.
  • Oppkobling i hyttene fra januar 2019
  • Hvis vi blir fler enn 55 hytter vil prisen gå ytterlige ned
  • Påmelding av interesse/bekreftelse til

o   Jan Egil Finnesand       – Mob 995 65 905 mail jan.egil@finnesand.no

o   Terje Josdal                   – Mob 909 35 050 mail terje.josdal@gmail.com

Første byggetrinn ny bro

Første byggetrinn ny bro

IMG_0800.JPGDet jobbes allerede med å forberede løypenettet på Fjellestad. I dag har Bernt Magne, Bernt, Jan Ole og Steinar kjørt ut maretaler til en ny bro på den gulsvarte løypa.

Webkamera

Webkamera

Webkamera er for tiden under testing.

Vi har for tiden utfordring med å få siste bilde frem på forsiden (nytt bilde hver 1/2 time) .

Du kan finne siste bilde ved å gå inn på flippen «Bilder» og «WEBKAMERA».  Trykk på roterende sirkel.

Nye løypekart

Nye løypekart

Her kan du kjøpe/bestille løypekart.

De nye løypekartene har blitt svært populære. De er trykt opp i A3-format og kan kjøpes for kr. 50,–  eller Kr. 80,– (plastomslag). De kommer i 2 utgaver 1:15000  og 1:20000. Kan også fås i pdf-fil format.  Det ene kartet omfatter «våre» skiløyper på Fjellestad, og det andre omfatter løypene fra Fjellestad og videre ned mot Apåsdal. De kan kjøpes ved henvendelse til:

lars-sundsdal@hotmail.com

eller telefon 93258697.